Проект ще популяризира Египетската история, култура и ролята на жените в нея

Карловското сдружение „Младежки и граждански инициатив в Розовата долина” е единствената неправителствена организация от България, която получи финансиране от Фондация „Ана Линд” за програмната 2013-2014г. Фондацията насърчава междукултурния диалог в Средиземноморския регион. От 185 кандидатури са одобрени само 27 проекта
Проектът „Четириизмерна женска еманципация” цели обмен на култури между България и Египет и изследване ролята на жените в демократичното развитие на двете страни. По проекта се предвиждат Дни на Арабската култура в Карлово през 2014г. с делегация от Египет, както и обучения на жени в двете страни партньори по проекта, които в последствие ще проведат изследване за мястото и ролята на жените в съвременната политическа обстановка на България и Египет. За децата и младежите, участници в проекта се планират конкурси с награди за представяне познанията им за двете страни.