"Мост между поколенията"

През м. септември сдружението ни взе участие в проект "Connecting Generations" за мост между поколенията в град Сараутс, Испания с посещение в Сан Себастиян- Европейска столица на културата 2016г. Всеки от седемте партньора( от Румъния, България, Италия, Испания, Чехия, Унгария и Грузия) бе подбрал по 2 младежи и 3 участника над 50г.,за да има диалог между поколенията. В нашата група бе най-възрастният участник на проекта -само на 69г., но с най-младежкия дух и с богат междукултурен опит като пилот:))