Проект "И ние искаме и можем!"

Сдружението ни стартира реализацията на новия ни проект по Националната програма за младежта 2016-2020. Проектът ни се казва "И ние искаме и можем!" и е насочен към активизиране младежите по малките населени места. Пилотно сме включили селата Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово и Богдан с предвидено обучение за младежите как сами да разработват и управляват проекти или да изградят младежки клубове в своите села. На среща с кметовете на тези населени места и медиите бе представен проекта.Обучените младежи ще получат малки грантове, с които да инициират местни проекти за своето населено място.