Младите жени се борят със стериотипите

Карлово беше домакин на 30 младежки лидери от 11 европейски страни, които взеха участие в проект на тема „Младите жени се борят със стереотипите”, спечелен от сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина”, финансиран по Програма „Младежта в действие” на Европейската комисия.

Проектът „Младите жени се борят със стериотипите”  целеше повишаване съзнанието на младежките организации относно равнопоставеността на половете, зачитане правата на жените, проблемите с трафик на млади жени и хора и различните форми на насилие срещу жените. В рамките на 5 дни – от 05.03. 2009 го 09.03.2009 год., младежки лидери и ръководители на НПО-та се обучават и обменяха добри практики в сферата на застъпничество за правата на жените, борба с наложенистериотипи, превенция на трафика на хора, насилието срещу и сексуалната експлоатация на жените.

С помощта на неформални обучителни методи и презентации от лектори-експерти по темата 30-те участници от Англия, Португалия, Финландия, Франция, Малта, Италия, Румъния, Турция, Латвия, Полша, България бяха мотивирани да се борят със стериотипите и да реализират конкретни мерки, инициативи и проекти в своите общности с национално и международно измерение за подпомагане борбата с дискриминацията на нежния пол.

Участниките в проекта бяха приветствани от кмета на Община Карлово г-н Найден Найденов, който им пожела ползотворна работа и много приятни мигове в града на Розата.

По проекта се отбеляза и Международния ден на жената – 8-ми Март с организиране на празничен щанд, на който бяха подарявани цветя и ръчно изработени картички на жените.

            Сдружението благодари на Община Карлово за оказаното съдействие при осъществяването на проекта!