НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ “МЛАДИТЕ ПРАВЯТ ПРОМЯНАТА”

СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” спечели проект „Заедно сме по-силни да направим промяната” по програма “Младежки дейности 2008-2010”. Проектът е на стойност 6758лв. и се финансира от Национален център “Европейски младежки прлограми и инициативи”.
По проекта Карлово бе домакин на национален форум „Младите правят промяната”, в който участваха 30 младежки лидери от 24 населени места на България.
Целта на този форум бе да се повиши съзнанието на младите хора и чувстителността им към наложени и затвърдени с времето стереотипи по пол, възраст, социален статус, етническа и религиозна принадлежност в обществето и да се търсят креативни начини и форми за борба с тях. Чрез метода «Световно кафене» и различни неформални методи и роливи игри, младежите имаха възможността да изказват свободно своето мнение и заедно да търсят креативни и иновативни методи за насърчаване разчупването на наложените в нашето съвремие стереотипи
Изводите, добрите практики и посланията, които излчзоха от дискусиите по време на форума, ще съберем и издадем в брошура, която ще служи на младежките лидери за продължаване работата им по борба със стереотипите сред младежките общности в техните градове.
През втория ден на форума дадохме реален пример-послание за борба със стериотипите, тъй като в града ни имаме сегрегирано ромско училище с чиито ученици младежките лидери изиграха приятелски спорен полуден.