УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „ПО-ДОБРЕ ЗАЕДНО”

Вчера, с официална церемония за връчване на сертификатите на успешно преминалите курсовете за готвачи и сервитьор/барман, приключи проект „По добре заедно” на СНЦ Младежки и граждански инициативи в Розовата долина”, финансиран от Фондация „Америка за България”. 30 младежи от ромски произход и от социално слаби семейства от Община Карлово бяха обучавани за готвачи и сервитьор/бармани от квалифицирани преподаватели от ПГ”Владимир Заимов” гр.Сопот. Всички участници в курса издържаха успешно изпита и получиха сертификат за придобита професионална квалификация, а на състезанието, проведено вчера, демонстрираха с гордост пред представителите на донорската организация и на организаторите на проекта, наученото по време на тримесечния курс. С изключителна бързина и творчество младежите приготвиха салати и различни видове коктейли, с които почерпиха гостите на церемонията.
„Надяваме се, че този проект ще помогне на ромските младежи за по-добра професионална реализация в бъдеще и ще ги насърчи да продължат своето образование. От ПГ”Владимир Заимов” гр.Сопот ни споделиха, че голяма част от курсистите са подали документи и са заявили желание да продължат средното си образование при тях. Щастливи сме, че постигнахме предварително заложените си цели на проекта и сме готови да продължим да работим за подобряване на междуетническия диалог и насърчаване на ромските деца и младежи да продължават своето образование” споделиха представителите на младежкото сдружение.